Navigation

Uw webshoplogistiek uitbesteden?

Meer informatie
NL EN

Hoe ontwikkelt Limburg zich tot dé e-fulfilment hotspot in Europa?

De provincie Limburg is dé logistieke hotspot van Europa. Maar hoe kunnen we deze logistieke koploperschap behouden en uitbouwen? Samen met regionale stakeholders realiseerde e-Fulfilment Hub een gezamenlijke visie en actieprogramma!

E-fulfilment aantrekkelijke groeimarkt voor Limburgse logistiek
De ligging, grote hoeveelheid ana Europese DC's en logistiek dienstverleners en toegang tot de Europese infrastructuur, maakt de provincie tot dé Logistieke hotspot van Europa. Tegelijkertijd vraagt de sterkste groeimarkt binnen logsistiek, pan-Europese e-fulfilment, om actie! E-fulfilment vraagt nieuwe kennis en kunde en vereist tevens superieure competenties rondom ICT en marketing. Wanneer Limburg haar gidsrol wil behouden en uitbouwen, moet concrete actie ondernomen worden en zijn investeringen in ICT-competenties rondom kunstmatige intelligentie, Internet of Things en blockchain essentieel. 

Limburg is één van de meest aantrekkelijke regio’s om (pan-Europese) e-fulfilment activiteiten te beleggen. De provincie ligt strategisch gezien uitstekend ten opzichte van het Europese achterland en dicht bij Duitsland en België als doorvoerlanden naar vele Europese landen. De regio heeft tevens een uitstekende (multimodale) infrastructuur en bovendien liggen sorteercentra van alle grote vervoerders binnen korte reisafstanden. Als gevolg hiervan kunnen (internationale) e-commerce ondernemers grote concurrentievoordelen behalen door hun e-fulfilmentactiviteiten in Limburg te beleggen.

Limburg benut kansen e-fulfilmentsector onvoldoende
Hoewel de externe ontwikkelingen gunstig zijn en Limburg in principe goed geëquipeerd is om op deze kansen in te spelen, gebeurt dit tot op heden nog onvoldoende. De provincie maakt onvoldoende gebruik van de geboden mogelijkheden om haar logistieke competenties en economische structuur te behouden en in te zetten binnen e-fulfilment en loopt hierdoor een potentieel zeer interessante groeimarkt mis. De belangrijkste oorzaak hiervan is het feit dat het Limburgse e-fulfilmentdomein momenteel nog te versplinterd is en te weinig actiegericht opereert. Hoewel veel organisaties in deze wereld actief zijn, werken zij tot op heden namelijk nauwelijks met elkaar samen. Hierdoor is er geen sprake van synergie-effecten en worden de mogelijkheden tot samenwerking, kennisdeling en gezamenlijke waardecreatie onvoldoende benut.

Hoe moet Limburg zich ontwikkelen als e-fulfilment hotspot en welke acties zijn noodzakelijk?
e-Fulfilment Hub heeft daarom regionale organisaties verenigd binnen een gezamenlijk ‘co-creatietraject’ met als ambitie de belangrijkste (markt)ontwikkelingen en de hieruit voorvloeiende kansen voor de regio te identificeren. Het doel van deze gemeenschappelijke kansen- en actieagenda is het verenigen van organisaties uit het versnipperde e-fulfilmentdomein en (cross-sectorale) samenwerking op gang te brengen om de positie van Limburg als e-fulfilment hotspot te behouden en te versterken.
e-Fulfilment Hub heeft daartoe in de periode september 2017 - juni 2018 een uitgebreid co-creatietraject uitgevoerd, waarbij regionale organisaties en stakeholders hun kennis en ervaring met elkaar hebben gedeeld in gezamenlijke strategie- en co-creatiesessies. In combinatie met een uitgebreide marktanalyse werden onder meer actuele trends en ontwikkelingen in kaart gebracht, de distributieketen geanalyseerd, afnemersbehoeften opgehaald en ten slotte hieruit acties gedestilleerd. Samen bepalen we hoe de toekomst van e-fulfilment eruit ziet en hoe Limburg kan uitgroeien tot dé e-fulfilment hotspot van Europa!

Vraag het visiedocument gratis aan!
Bent u geïnteresseerd in het visiedocument en wilt u leren wat dit voor u en uw organisatie betekent?
Klik dan hier en ontvang gratis een gratis exemplaar!

 

Limburg